Megrendelés


Email*
Név*
Számlázási név*
Számlázási cím*
Megrendelt csomag:*


Vásárlási feltételek

Jelen Vásárlási Feltételek a www.emelttortenelem.hu honlapon keresztül történő vásárlásokra vonatkozó információk és tájékoztatások rögzítése céljából jött létre. Kérjem olvasd el figyelmesen az alábbi tájékoztatót. Amennyiben olyan kérdésed maradt, amire nem kaptál választ, bátran vedd fel a kapcsolatot velem a megadott elérhetőségeken.

A Szolgáltató adatai

Név: Jánosi Valéria egyéni vállalkozó
e-mail cím: janosiv@emelttortenelem.hu
nyilvántartási szám: 12218052
adószám: 64909770-1-42
nyilvántartja: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

A vásárlás folyamata

A Vásárlóként a felkészülési csomag kiválasztásával és a Megrendelem gomb megnyomásával a Honlapon szereplő, kiválasztott felkészülési csomag vonatkozásában szerződési nyilatkozatot teszel. Ez azt jelenti, hogy a választott felkészülési csomagot köteles vagyok biztosítani a részedre, Vásárlóként pedig köteles vagy a felkészülési csomag árát és az esetleges költségeket megfizetni.

A vásárlás első lépése:
A Vásárlás nem kötött a Honlapon történő regisztrációhoz. A válogatás során kiválaszthatod a megrendelni kívánt felkészülési csomagot, a választott felkészülési csomag helyett a Megrendelés elküldéséig választhatsz másikat.

A Honlapon szereplő árak a megtekintés időpontjában érvényes árak, amelyek a Honlapon a felkészülési csomag mellett találhatóak. Az árak bruttó árak, tartalmaznak minden adót (ÁFA-kötelezettség esetén az ÁFÁ-t is) .

A vásárlás második lépése:
Az adatok megadása és a Megrendelés megküldése a Szolgáltató részére.
A megrendelés feltétele, hogy Vásárlóként a Honlap megrendelési felületén megadd a megrendeléshez szükséges adataidat. A Vásárlási Feltételek és a Honlap megrendelési felülete tartalmazza az igénybe vehető fizetési módokra vonatkozó tájékoztatást a határidőkre és az esetleges költségekre is kiterjedően. A Vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel és kommunikáció a Honlap Vásárlói felületén és a Vásárlóként általad megadott eltérhetőségeken (elsősorban e-mail-ben) történik. A Vásárlóként felelősséggel tartozol az általa megadott adatok helyességéért és helytállóságáért.

A Megrendelés elküldését megelőzően lehetőséget biztosítok a megadott adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására. Megrendelésre az általad bevitt adatok ellenőrzését követően kerülhet sor.

FELHÍVOM A FIGYELMEDET ARRA, HOGY A „MEGRENDELEM” GOMB MEGNYOMÁSA FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET JELENT A SZÁMODRA! VAGYIS HA A „MEGRENDELEM” GOMBRA KATTINTASZ, AKKOR KI KELL FIZETNED A VÁLASZTOTT FELKÉSZÜLÉSI CSOMAG ÁRÁT.

Visszaigazolás a szerződésről és szerződéskötés
Hiánytalanul kitöltött Megrendelés esetén haladéktalanul, de legfeljebb a Megrendelés megérkezését követő 48 (negyvennyolc) órán belül email útján visszaigazolást küldök a Megrendelésről és a megkötött szerződésről.

A visszaigazolás tartalmazza a Vásárló és a megrendelt felkészülési csomag adatait, az ÁFA-val növelt ár összegét, a fizetési határidőt, a fizetési módot, szükség esetén a szállítási információkat és egyéb tájékoztatásokat. A visszaigazolással jön létre Vásárlóként közötted és Szolgáltatóként közöttem szerződés. Külön dokumentumba foglalt szerződés megkötésére, aláírására nem kerül sor, a közöttünk létrejött szerződés maga a megrendelésed és a visszaigazolás.

A közöttünk létrejött szerződéses nyelve magyar. A felkészülési csomag vásárlásáról szóló szerződéseket nem iktatom, azok a Honlapon utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződés létrejöttét és tartalmát a Megrendelés és az e-mail-ben megküldött visszaigazolás tartalmazza, ezért kérlek, a visszaigazolást őrizd meg.

A fizetés
A Vásárlóként a megrendelt felkészülési csomag árát a visszaigazolás megküldésétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles vagy megfizetni.
A fizetés a visszaigazoló e-mail-ben szereplő bankszámlára történő átutalással történhet.

A közöttünk létrejött szerződés teljesítésére (az online letöltési link megküldésére, a felkészülési csomag első felkészülési anyagának megküldésére) a vételár Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor. Amíg nem fizeted meg az árat, addig nem vagyok köteles Szolgáltatóként a szerződésünk teljesítésének megkezdésére, nem kerül megküldésre a letöltési link és nem küldöm meg az első felkészülési anyagot, tartom meg a kezdő konzultációt.

Számlázás
A Megrendelést követően a megrendelt felkészülési csomagról proforma számla kerül kiállításra, amelyet a visszaigazolással együtt küldök meg a Vásárlóként a részedre.

A vételár maradéktalan megfizetését, azaz bankszámlámon történő jóváírását követően 8 (nyolc) napon belül állítom ki és megküldöm meg a részedre a számviteli jogszabályok szerinti hivatalos számlát.

A számlát papír alapon vagy e-számlaként állítom ki. A számlát az általad megadott címre, illetve email címre küldöm meg. A Megrendelés elküldésével hozzájárulsz, hogy a számla a vásárlás során általad megadott email címre elektronikus számlaként kerüljön megküldésre. Papír alapú számla iránti igényedet kérem, a Megrendelés során külön jelezd a számlázási cím egyidejű megadásával.

Költségek
A Honlapon keresztül történő Megrendelés során a vételáron, díjon felül egyéb költség nem kerül felszámításra.

Elállás, felmondás

Elállás, felmondás csak e-book és az egyes szóbeli témakörök megrendelése esetén

KIFEJEZETTEN FELHÍVOM A FIGYELMED ARRA, HOGY CSAK E-BOOK ÉS A SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MEGRENDELÉSE ESETÉN NEM ILLET MEG A 14 NAPON BELÜLI INDOKOLÁS NÉLKÜLI ELÁLLÁSI, ILLETVE FELMONDÁSI JOG.

Az online letölthető e-book és a szóbeli témakörök nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, ezért a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján a nem illet meg a kormányrendelet által biztosított a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog.

Elállás, felmondás felkészítő csomagok megrendelése esetén

Felkészülési csomagok megrendelése esetén megillet a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási, vagy felmondási jog. Ennek a jognak az a lényege, hogy 14 napon belül meggondolhatod magad és elállhatsz a szerződésünktől vagy felmondhatod azt, visszakapod a megfizetett csomagárat, és nem kell indokolnod sem a döntésed.

Milyen esetben illet meg a 14 napos elállási, felmondási idő?
A 14 napon belüli elállási, felmondási jog akkor illet meg téged, ha fogyasztóként rendelted meg a felkészülési csomagot. Fogyasztónak minősül minden szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek (magánszemélyek). Nem minősül fogyasztónak az a Vásárló, aki nem magánszemélyként vásárolja meg a felkészülési csomagot (például cégek, egyesületek, alapítványok, stb.). Nem minősülnek fogyasztónak azok a magánszemélyek sem, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk, üzleti tevékenységük körében vásárolják meg a felkészülési csomagot.

Mikor kezdődik a 14 napos elállási, felmondási idő?
A 14 napos elállási, felmondási idő a szerződésünk megkötésétől (a visszaigazoló email megküldésétől) kezdődik. A 14. nap letelte után nem élhetsz indokolás nélkül elállással, felmondással a csomagár visszatérítése mellett.

FONTOS TUDNOD, HOGY HA TÖBB, MINT 14 NAP TELT EL A VISSZAIGAZOLÓ EMAIL MEGKÜLDÉSÉTŐL, AKKOR NEM „MONDHATOD VISSZA” A CSOMAGOT INDOKOLÁS NÉLKÜL.

HA 14 NAP UTÁN GONDOLOD MEG MAGAD (PÉLDÁUL NÉHÁNY FELKÉSZÜLÉSI ANYAG MEGKÜLDÉSE UTÁN RÁJÖSSZ, HOGY EZ TÚL NEHÉZ NEKED, ÉS MÉGSEM SZERETNÉL EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIT TENNI), AKKOR NEM VAGYOK KÖTELES A CSOMAG ÁRÁT VISSZATÉRÍTENI.

MIELŐTT MEGRENDELED A CSOMAGOT, ALAPOSAN GONDOLD ÁT, HOGY SZERETNÉD ÉS TUDOD-E VÉGIGCSINÁLNI VELEM A FELKÉSZÜLÉST! HA BIZONYTALAN VAGY, ÍRJ NEKEM ÉS SEGÍTEK A DÖNTÉSBEN!

Mit kell tenned az elállásoz, felmondáshoz?
Az elállásra, felmondásra írásban van lehetőség Szolgáltatóként a számomra küldött egyértelmű nyilatkozat útján. A nyilatkozat akkor egyértelmű, ha kiderül belőle, hogy nem kívánod igénybe venni a megrendelt felkészülési csomagot.
Az elállást, felmondást tartalmazó nyilatkozatod megküldhető email-ben a janosiv@emelttortenelem.hu e-mail címre. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlására nyilatkozat minta letölthető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Hibás teljesítés esetén gyakorolható jogok (Kellékszavatosság)
A Honlapon értékesített e-book, felkészülési csomagok nem tartoznak kötelező jótállási körbe, ezért Vásárlóként jótállással nem élhetsz. Az értékesített e-book a saját termékem, erre tekintettel a gyártóval szembeni termékszavatossági jogokat (kijavítás vagy kicserélés) is Szolgáltatóként velem szemben gyakorolhatod.

A hatályos jogszabályok (281/2008.(XI. 28.) kormányrendelet, illetve a Polgári Törvénykönyv) alapján a Vásárlóként a következőkben részletezett jogok (kellékszavatosság) illetnek meg abban az esetben, ha nem megfelelően teljesíteném a szerződésünket (hibás teljesítés).

Fontos tudnod, hogy hibás teljesítésről akkor van szó és a kellékszavatossági jogok csak akkor illetnek meg, ha Szolgáltatóként én nem teljesítem a szerződésünkben vállaltak és a Honlapon közöltek szerint a szerződésünk. Nem hibás teljesítésről van szó, ha nem készülsz fel heti rendszerességgel, a felkészítő anyag elsajátítása a te feladatod. A vizsgaeredményed az érettségi bizottság előtt a tudásod és felkészültséged mellett nagyon sok tényező függvénye, ez szintén nem a szerződésük hibás teljesítése.

Kérem, amennyiben a megrendelt e-book nem megfelelő működését észleled, vagy úgy érzed, nem a szerződésünknek és az általam ígérteknek megfelelően biztosítottam a felkészülési alkalmat, vedd fel a kapcsolatot velem a helyzet rendezése érdekében!

Vásárlóként téged megillető kellékszavatossági igények

Kijavítás vagy kicserélés kérése
Ha a hiba javítható, vagy az e-book kicserélhető (a letöltési link újra megküldhető), a felkészülési alkalom megismételhető elsősorban a hibajavítás vagy a kicserélés vagy az arányos díjvisszatérítés közül választhatsz.
Nem kérhető kijavítás vagy kicserélés, a felkészülési alkalom megismétlése, ha annak a teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ilyen esetben az arányos díjvisszatérítés és az elállás, felmondás közül választhatsz.

Arányos díjvisszatérítés
A díj arányos leszállítására és visszatérítésére akkor van lehetőséged, ha nem a kijavítást vagy a kicserélést (letöltési link újbóli megküldését), a felkészülési alkalom megismétlését választottad. Arányos díjvisszatértés illet meg akkor is, ha nem volt lehetséges a kijavítás vagy a kicserélés (letöltési link újbóli megküldése) a felkészülési alkalom megismétlését és a díjvisszatérítés mellett döntöttél.

Elállás, felmondás
A szerződéstől elállásra, felmondásra csak végső esetben kerülhet sor, amennyiben a megelőző kellékszavatossági igények (kijavítás, kicserélés, letöltési link újbóli megküldése, arányos díjvisszafizetés) nem vehetőek igénybe.
Fontos, hogy ez az elállási, felmondási jog nem azonos a 14 napos elállási, felmondási joggal. Ebben az esetben indokolnod kell az elállást, felmondást (meg kell írnod mikor és mivel szegtem meg a megkötött szerződésünket). Ezzel a felmondási joggal 14 napon túl is lehet élni.
Az elállásra, felmondásra írásban kerülhet sor, amit Jánosi Valéria nevére email-ben a janosiv@emelttortenelem.hu e-mail címre.

A felsorolt jogok közötti választás Vásárlóként téged illet meg, azonban fontos azt tudnod, hogy jogok között érvényesül egyfajta fokozatosság. A fokozatosság azt jelenti, hogy kisebb hiba esetén elsősorban a hibajavítását kérheted, az elállás, felmondás pedig a végső eszköz.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is át lehet térni, az áttéréssel okozott költség azonban Vásárlóként téged terhel, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra Szolgáltatóként én adtam okot.

Ha kellékszavatossági joggal szeretnél élni, az észlelt hibát annak felfedezése után haladéktalanul, köteles vagy velünk közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belüli kellékszavatossági igény esetén Vásárlóként közölnöd kell a hibát és igazolnod kell, hogy a Termék vásárlására velem szerződést kötöttél. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után a Vásárlóként azt is köteles vagy bizonyítani, hogy a hiba mikor jelentkezett.

Vásárlási feltételek hatálya, módosítása
Jelen Feltételek elfogadása a felkészülési csomag Honlapon keresztül történő vásárlásának elengedhetetlen feltétele. Vásárlóként a Megrendelés elküldésével elfogadod a jelen Vásárlási Feltételeket.
Fenntartom magamnak a jogot a Vásárlási Feltételek megváltoztatására. A Feltételek módosításról a Honlapon keresztül tájékoztatlak.

Alkalmazandó jog és panaszkezelés
A jelen Vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadóak.

Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: janosiv@emelttortenelem.hu

Fogyasztónak minősülő Vásárlóként a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes magyarországi békéltető testületnél eljárást kezdeményezhetsz, ha panaszügyed rendezését Szolgáltatóként nálam írásban megkísérelted, de az nem vezetett eredményre. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület székhelye 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 107., míg levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18 – 38. §-ai tartalmazzák.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását is kezdeményezheted. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztó-kapcsolati Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 7., telefonszám: +36 1 328 0185, e-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A békéltető testülethez vagy fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulás akkor illet meg, ha fogyasztóként rendelted meg a felkészülési csomagot. Fogyasztónak minősül minden szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek (magánszemélyek). Nem minősül fogyasztónak az a Vásárló, aki nem magánszemélyként vásárolja meg a felkészülési csomagot (például cégek, egyesületek, alapítványok, stb.). Nem minősülnek fogyasztónak azok a magánszemélyek sem, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk, üzleti tevékenységük körében veszik vásárolják meg a felkészülési csomagot.

A Szolgáltatóra nézve nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Nem alkalmazok speciális magatartási kódexet, de a jogszabályok által előírt fogyasztóvédelmi szabályokat és a szakmai standardokat maximálisan betartom.

Személyes adatok kezelése

A Vásárlás során teljesített adatszolgáltatás önkéntes. A vásárlással megadott adatok kezelése során a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint járunk el.

A Vásárlás során megadott adataidat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és az ott meghatározott időtartama alatt kezeli. A Megrendelés elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy a megadott személyes adataidat ügyfélkapcsolat céljából kezeljem. A Megrendelés során adott hozzájárulásoddal kijelented, hogy adataidat önkéntesen adod meg, és azok a valóságnak megfelelnek. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A vásárláshoz kapcsolódóan törvény által előírt kötelező adatkezelés is történik, ezért a törvényi kötelezettségeink teljesítéséig a vásárlással kapcsolatos adataidat nem törölhetjük.

A vásárlás során általad megadott adatok helytállóságáért és valóságnak való megfeleléséért a Vásárlóként felelősséggel tartozol. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.